Korisnici poštanskih usluga koji koriste usluge dostave iz inozemstva moraju računati i na dodatne troškove

Vijesti

Natrag na Vijesti

Korisnici poštanskih usluga koji koriste usluge dostave iz inozemstva moraju računati i na dodatne troškove

Foto:

ZAGREB, 22. siječnja 2016. – Temeljem učestalih upita korisnika poštanskih usluga u svezi dolaznih poštanskih pošiljaka iz međunarodnog prometa (pošiljke e-trgovine) odnosno problematike postupanja s istima i dodatnih troškova koji se pojavljuju prilikom uručenja takvih pošiljaka, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ovim putem želi informirati sve zainteresirane u cilju boljeg razumijevanja navedene problematike.

U obavljanju poštanskih usluga primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15; dalje: ZPU), Svjetske poštanske konvencije te pravilnici Svjetske poštanske unije (UPU), kao i potpisani međunarodni sporazumi zemalja članica UPU-a. Svi propisi kojima se regulira pružanje poštanskih usluga u unutarnjem i međunarodnom prometu dostupni su na internetskoj stranici HAKOM-a (poveznica: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=178). Pored navedenog u RH se za uvoz robe u poštanskom prometu primjenjuju i odredbe važećih zakonskih propisa kojim je reguliran uvoz robe i predmeta, porez na dodanu vrijednost, troškovi carine i drugo. Prema tome, korisnici poštanskih usluga koji koriste poštanske usluge za dostavu robe iz inozemstva, osim o uvjetima kupnje, trebali bi voditi računa i o propisima kojima se regulira carinjenje i ostali postupci zbog kojih se generiraju dodatni troškovi uz naplaćenu poštarinu za dostavu pošiljke, a na koje korisnici e-trgovine nisu računali.

Potrebno je naglasiti da carinski postupak u poštanskom prometu, odnosno postupci za pošiljke robe koje podliježu obvezatnom obračunu carine i PDV-a nisu uređeni ZPU-om. Primjena Zakona o provedbi carinskih propisa EU (NN br. 54/13) i podzakonskih propisa donesenih temeljem navedenog Zakona u nadležnosti su Carinske uprave pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Na službenim internetskim stranicama Carine korisnici poštanskih usluga mogu pronaći sve relevantne informacije o carinskom postupku u poštanskom prometu (poveznice; https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Procedure/Propisi//NDoc_1485.pdf

i http://www.carina.hr/Carina/CarinskiPostupakPosta.aspx ).

Uz carinske troškove, za pošiljke koje podliježu naplati carinskog duga pri uvozu se naplaćuju i poštanski troškovi vezani uz podnošenje poštanskih pošiljaka na carinski pregled, a mogući su i dodatni troškovi dostave za pojedine kategorije poštanskih pošiljaka. Među najčešćim dodatnim troškovima za primatelja pošiljke su troškovi uručenja malog paketa. Mali paket je isključivo međunarodna dolazna poštanska usluga koju zahtjeva pošiljatelj, a otprema je prijamna poštanska uprava koja je prilikom preuzimanja malog paketa od primatelja dužna označiti pošiljku oznakom „Petit paquet“ ili „Small Packet“. U tom slučaju uručenje malog paketa se naplaćuje u državi uručenja. Naglašava se da HP - Hrvatska pošta d.d. ili bilo koji drugi davatelj poštanskih usluga ne može proizvoljno odlučivati za koju pošiljku će predmetni iznos naplatiti, a za koju neće, nego se uručenje malog paketa naplaćuje samo za pošiljke koje je kao takve poslao/označio pošiljatelj, a što je i predviđeno u njihovom cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu.

Slijedom navedenog, HAKOM skreće pozornost korisnicima poštanskih usluga da moraju biti spremni na dodatne troškove vezane uz poštanske pošiljke iz inozemstva i to prvenstveno one koje se pojavljuju u okviru e-trgovine, iako je prilikom narudžbe odnosno kupovine putem internet stranica vrlo često navedeno da je dostava besplatna.

Dodatno se napominje da korisnik poštanskih usluga, ukoliko smatra da mu poštanska usluga nije obavljena sukladno odredbama ZPU ili ukoliko nije zadovoljan načinom na koji je poštanska usluga obavljena, u okviru zaštite korisnika poštanskih usluga koja je propisana odredbama ZPU-a, svoja prava može zaštititi podnošenjem prigovora davatelju poštanskih usluga. Na HAKOM-ovim internetskim stranicama dostupna je detaljna uputa u svezi postupka zaštite korisnika, (poveznica: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1293).

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!