Privola

Privola

S klikom na gumb POTVRĐUJEM izjavljujem, da sam punoljetna osoba i da svojom voljom dajem privolu za obradu svojih osobnih podataka i primanje prodajnih obavijesti putem elektroničke pošte.

Bez da nam date na korištenje osobne podatke, ne možete se pretplatiti na primanje naših novosti/newslettera, poziva na događaje i ostalih informativnih novosti koje šaljemo putem e-maila.

Ovom privolom dopuštam da voditelj obrade smije:

za potrebe distribucije e- novosti/newslettera i drugih informativnih obavijesti prikupljati osobne podatke o mom e-mailu, za potrebe informiranja o događajima voditelja obrade, prikupljati osobne podatke o mom e-mailu.

Molimo, da za prijavu koristite svoju e-mail adresu (ne opću/zajedničku) i da provjerite točnost upisanih podataka.

Osim gore navedenih podataka, isključivo u svrhu dokazivanja pristanaka pojedinca, prikupit će se informacije o nazivu web stranice i njezinoj adresi, odnosno IP adresi s koje je dana suglasnost. Za namjenu pohrane odjava i ograničenja obrade bilježit ćemo datum odjave ili ograničenja obrade i elektroničke obavijesti kojima ste bili obaviješteni o odjavi i druge obavijesti, povezane s izvršavanjem vaših prava o zaštiti podataka.

Imate pravo, da se s e-novosti i obavijesti i poziva na događaje odjavite u svakom trenutku, odnosno povučete vašu privolu.

Sa svakom obavijesti koju ćemo vam slati e-mailom, poslat ćemo vam također i poveznicu na web stranicu s jednostavnom odjavom odnosno prestankom privole, a povlačenje vaše privole također uvijek možete poslati na e-mail press@pressclip.hr.

Osobne podatke obrađivat ćemo tako dugo, dok ne primimo zahtjev za vašom odjavom, koji će automatski značiti povlačenje privole. Po primitku zahtjeva za odjavom nećemo više upotrebljavati prikupljene podatke za slanje elektroničkih novosti/newslettera ili poziva na događaje i ostale informativne obavijesti. Po odjavi ćemo obrisati podatke u roku od 30 dana..

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka na temelju privole do trenutka povlačenja.

Prikupljene podatke obrađivat će zaposlene osobe kod voditelja obrade, a koje su zadužene za izradu, komunikaciju i distribuciju e-novosti/newslettera, informativnih vijesti.

Obrada osobnih podataka temelji se na točki a, 1. stavka 6. članka Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Kontakt podatci

Voditelj obrade za ovu privolu je: Press clipping d.o.o., Florijana Andrašeca 18a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Pravo pristupa podatcima

Imate pravo provjeriti prikupljamo li vaše osobne podatke i u slučaju da ih prikupljamo, imate pravo uvida u te podatke.

Ako kao pojedinac želite da provjerimo prikupljamo li vaše osobne podatke, možete to pisano zatražiti putem e-maila.

Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“)

Kao pojedinac imate pravo tražiti da izbrišemo vaše osobne podatke, a mi ih moramo, bez odlaganja, izbrisati u sljedećim slučajevima:

• ako je pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci uložio pritužbu (vidi pravo prigovora),
• ako pojedinac povuče privolu na temelju koje se obrađuju podatci,
• ako su osobni podatci bili obrađivani nezakonito,
• ako osobne podatke treba izbrisati zbog zahtjeva u propisima.

Brisanje osobnih podataka nećemo izvršiti, ako je obrada osobnih podataka potrebna za ispunjenje pravne obveze obrade na temelju propisa i ostalih pravnih zahtjeva..

Ako kao pojedinac želite da vaše osobne podatke izbrišemo, možete to pisanim putem zatražiti e-mailom. Pravo na brisanje možete zatražiti samo u gore navedenim slučajevima..

Pravo na ispravak podataka

Kao pojedinac, imate pravo zatražiti da bez odlaganja ispravimo određene neispravne ili netočne podatke o vama.
Također imate pravo na dopunu podataka u obradi uz ispunjavanje izjave o dopuni.

Pravo prigovora

S obzirom da osobne podatke koristimo za prodaju, imate kao pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci pravo da bilo kad uložite prigovor na obradu vaših osobnih podataka uključujući oblikovanje profila za namjene takve prodaje.

Pravo na ograničavanje obrade

Kao pojedinac, na kojeg se odnose osobni podatci, imate pravo da ograničimo obradu u slučaju:

• da poričete točnost podataka za razdoblje za koje možemo provjeriti točnost osobnih podataka,
• ako je obrada nezakonita i ako se kao pojedinac, na kojeg se odnose osobni podatci, protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijevate ograničavanje njihovog korištenja,
• ako nam vaši osobni podatci više nisu potrebni za obradu, ali ih vi, kao pojedinac, trebate za pravne zahtjeve,
• ako ste kao pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci uložili prigovor u vezi s obradom dok se ne utvrdi prevladavaju li naši zakonski razlozi kao voditelja obrade nad vašim razlozima kao pojedinca.

Ako ste kao pojedinac zatražili ograničavanje iz navedenih razloga, te ćemo podatke pohraniti, a sve druge vrste obrada izvodit ćemo:

• s vašom privolom kao pojedinca na kojeg se podatci odnose,
• u slučaju pravnih zahtjeva,
• zbog zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe
• zbog važnog javnog interesa EU ili države članice.

Prije prekida ograničavanja obrade osobnih podataka moramo vas kao pojedinca na kojeg se odnose osobni podatci obavijestiti. Ako želite ograničiti obradu vaših osobnih podataka možete to zatražiti pisanim putem. Pravo za ograničavanjem obrade imate na temelju gore navedenih primjera.

Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako mislite da obrada osobnih podataka u vezi s vama krši Opću uredbu o zaštiti podataka imate pravo na pritužbu nadzornom organu. Nadzorni organ kod kojeg je uložena pritužba obavijestit će vas o stanju pritužbe i odluci o pritužbi uključujući mogućnost pravorijeka na temelju članka 78. Opće uredbe o zaštiti podatka.

Kao pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci imate pravo uložiti pritužbu na sljedeći naslov:

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, tel: 01 4609 000, e-mail:azop@azop.hr

AZOP će vas u skladu s propisima obavijestiti o stanju pritužbe i odluci o istoj..

Vršitelji obrade podataka

Za slanje naših novosti/newslettera, informativnih obavijesti i poziva na događaje koristimo MailChimp, odnosno servis grupacije The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 („Rocket”). Mailchimp pruža tehničku obradu elektroničkih privola i pohranu prikupljenih podataka.

Podatci pohranjeni pri registraciji prenose se tvrtci Rocket koja ih pohranjuje. Podatci se ne prenose trećim osobama osim u slučajevima kad to određuje zakon, to jest kad bi te podatke zahtijevale ovlaštene osobe ili organi. MailChimp nudi razne mogućnosti analize podataka, no te se analize odnose samo na skupine i ne koriste se u svrhu individualne analize. Ostale informacije o zaštiti podataka servisa MailChimp pronaći ćete pod: http://mailchimp.com/legal/privacy/