Održana 2. radionica Softver za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti

Vijesti

Natrag na Vijesti

Održana 2. radionica Softver za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti

Foto: pr

Danas je održana druga radionica „Softver za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti“ u sklopu EU projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa - Potresni rizik Grada Zagreba“. Cilj projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“ je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za ljude i zgrade te ga kvantificirati, a centralni dio projekta jest stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu koji će omogućiti analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese. Punjenje baze podataka izvršava se popisom zgrada s naglaskom na podacima o konstrukciji zgrade u cjelini.

Tijekom radionice, profesori s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, kroz niz predavanja predstavili su korištenje Softvera za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti. Program radionice uključuje dosadašnje spoznaje o procjeni oštetljivosti zgrada potresu, izražavanje koeficijenta oštetljivosti, kao i valorizaciju izrada te spektralne funkcije. Pokazala se primjena metoda umjetne inteligencije, kao i parametri armiranobetonskih konstrukcija. Program radionice uključio je i predavanje o zidanim konstrukcijama i detalje oko uporabe programa na zagrebačkom fundusu zgrada. Softver je za upotrebu u projektu Potresni rizik Grada Zagreba dopunjen izmjerenim vrijednostima ubrzanja tla zagrebačkog i petrinjskog potresa.

Podsjećamo, postupak popisa zgrada građanima je omogućen putem e-upisa ili "uploada"" podataka na stranici https://potresnirizik.zagreb.hr/ , a inženjeri popisuju građevine pregledima arhivske građe, preklapanjem postojećih baza podataka te pregledima na terenu pri čemu se neće pregledavati svaka stambena jedinica već zgrada u cjelini (prvenstveno konstrukcijska svojstva).

U Zagrebu postoji 325 000 građevina, od čega je 120 000 stambenih zgrada i kuća. U sklopu projekta Potresni rizik, do sada je obrađeno 105 000 građevina.

Više o projektu „Potresni rizik Grada Zagreba“

https://potresnirizik.zagreb.hr/

Dana 11. svibnja 2020. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, projekt koji se provodi u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“

Projekt se sastoji od dva dijela:

a) multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske,

b) potresni rizik Grada Zagreba.

Ovaj će Projekt suradnjom s partnerima što je moguće točnije utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za ljudske živote i građevine. Rizik za građevine iskazat će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Nadalje, osigurat će podatke za pripremu učinkovitog odgovora u hitnoj situaciji neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.

Vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kuna od čega je 85% sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 30.901.215 kuna, od čega EU sufinancira iznos od 26.266.033 kuna, a preostali dio od 4.635.182 kuna Grad Zagreb iz vlastitih sredstava. Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode sufinanciraju projekt. Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova.

Očekivane aktivnosti

Od Grada Zagreba očekuje se da u razdoblju od 36 mjeseci odradi projektom određene aktivnosti:

 definira potresni hazard za Grad Zagreb,

 izradi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb, a koja je primjenjiva na sve velike gradove u Hrvatskoj,

 izradi bazu podataka o građevinama i stanovništvu,

 izradi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb,

 organizira savjetovanja i stručne konferencije.

Posebni ciljevi projekta su:

 osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitog odgovora neposredno nakon potresa ali i u svakodnevnim zadaćama,

 osigurati podatke o oštećenim zgradama i infrastrukturi.

 dokumentirati bazu ekonomski prihvatljive obnove postojećih građevina i gradnje novih sigurnih građevina,

 omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice.

Najveći ugovaratelji na provedbi projekta su Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet i Centar građevinskog fakulteta d.o.o. (kao zajednica gospodarskih subjekata), GDI d.o.o. te Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!