Autori glazbe kroz svoja europska društva kreću u novu borbu za bolji položaj na tržištu streaminga

Vijesti

Natrag na Vijesti

Autori glazbe kroz svoja europska društva kreću u novu borbu za bolji položaj na tržištu streaminga

Foto: HDS ZAMP

Nova europska studija o glazbenom streamingu ukazuje na nužnu potrebu boljeg prepoznavanja vrijednosti autora i skladatelja na tom rastućem digitalnom tržištu. Europska autorska društva okupljena u svoju krovnu organizaciju GESAC objavila su „Studiju o mjestu i ulozi autora i skladatelja na europskom tržištu glazbenog streaminga“ koja pruža odličan prikaz i detaljnu analizu uskih grla i neravnoteža na tom tržištu, a što onda onemogućava održiviji tržišni rast prihoda za autore i skladatelje. Stoga je i jedan od glavnih fokusa studije kako za autore i druge nositelje autorskog prava povećati udio od prihoda koji se u glazbenoj industriji generiraju s tržišta glazbenog streaminga te kako osigurati pravedniji glazbeni ekosustav koji je prilagođen autorima. Studija upravo i kreatorima europskih politika pruža vrlo koristan uvid u tržište, kao i konstruktivan pristup prema izgradnji održivog ekosustava glazbenog streaminga koji je više prilagođen autorima i kulturnoj raznolikosti, posebice europskoj. Sažetak studije na hrvatskom jeziku s ključnim informacijama, podacima i zaključcima dostupan je na linku.

Glazbeni streaming danas je nedvojbeno dominantan način uživanja i bavljenja glazbom. Građanima nudi jednostavan i visokokvalitetan pristup najvećem mogućem repertoaru u bilo koje vrijeme, s bilo koje lokacije, online ili offline. Ograničenje koje je proizašlo iz COVID-19 pandemije u posljednje dvije godine ubrzalo je digitalnu transformaciju tržišta i rast streaminga kao primarnog oblika potrošnje glazbe. Glazbeni streaming danas čini 68% cjelokupnog glazbenog angažmana, ima više od 524 milijuna pretplatnika i nudi više od 70 milijuna glazbenih zapisa. Ipak, prihodi s tog tržišta za autore glazbenih djela još su uvijek vrlo niski. Studija utvrđuje glavne razloge zašto ovo uspješno i rastuće tržište trenutačno ne uspijeva generirati odgovarajuće prihode za autore i skladatelje te ocrtava njihove brige i očekivanja u pogledu boljeg prepoznavanja njihova doprinosa na streaming tržištu.

Objavu studije, koja ocrtava i prilike u Hrvatskoj, komentirao je i glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec: „I HDS ZAMP je kao član GESAC-a sudjelovao u izradi ove studije jer je ta tema i za naše članove, autore glazbenih djela, izrazito važna. Niti jedan autor u RH ne ostvaruje nažalost značajan prihod od streaminga. U ukupnim prihodima HDS ZAMP-a od glazbenih licenci, udio online servisa iznosi oko 6 posto, pa u tom smislu toliko iznosi i udio koji autori prosječno dobiju prilikom raspodjele honorara od online servisa u odnosu na ostale honorare. To jest više negoli ranije, ali i dalje bitno manje od objektivne vrijednost koju tako masovno korištenje njihovih djela zaslužuje. Problem je i netransparentnost algoritama platformi, ali i slaba vidljivosti manjih nišnih repertora. Zato ćemo se zajedno s našim europskim, ali i svjetskim kolegama boriti za bolje uvjete ugovora sa streaming platformama, bolji položaj autora i raspodjelu prihoda na tom tržištu. Različitim studijama poput ove i drugim istraživanjima pokušat ćemo potkrijepiti svoje tvrdnje i tražiti odgovarajuću političku podršku na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini“. “Ne možemo više prihvatiti ekonomski model koji, unatoč eksponencijalnom porastu korisnika i ponude, nije u stanju za autore glazbenih djela generirati pravedan prihod. Zato moramo povećati ukupni kolač prihoda i riješiti sustavne neravnoteže i disfunkcije u radu online platformi tako da autori i skladatelji mogu imati više koristi od uspjeha ovog rastućeg tržišta”, istaknuo je na predstavljanju studije predsjednik austrijskog društva skladatelja AKM, a ujedno i predsjednik GESAC-a, Gernot Graninger. Glavna direktorica GESAC-a, Véronique Desbrosses, tom je prilikom pozvala i europske institucije i kreatore politika da se studijom informiraju o nepravilnostima i disfunkcijama tržišta glazbenog streaminga koje zanemaruje same tvorce sadržaja s kojim se na tom tržištu trguje, ali i da se informiraju o mogućnostima doprinosa europskih institucija i politika rješavanju ovog problema. „Vrijeme je da razmislimo o uravnoteženijem i održivijem tržištu koje ne ostavlja postrance autore koji zapravo pokreću ovo uspješno gospodarstvo. Zahvaljujući autorima i njihovim društvima, usluge streaminga nude pristup golemom katalogu glazbe na pojednostavljen i jednostavan način. Međutim, nikako ne ispunjavaju očekivanja autora i skladatelja u pogledu naknade i priznanja“, kazala je.

Pri izradi GESAC-ove „Studije o mjestu i ulozi autora i skladatelja na europskom tržištu glazbenog streaminga“ provedena je opsežna analiza tržišta na temelju postojećih ekonomskih studija, istraživanja tržišta, kao i intervjua i izravnih kontakata sa širokim spektrom profesionalaca iz glazbenog sektora, kreatora i glazbeno-tehnoloških poduzeća. Sažetak studije na hrvatskom jeziku dostupan je na linku. Studiju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje, a za sva pitanja o studiji i položaju autora glazbenih djela na ovom tržištu obratite se HDS ZAMP-u.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!