Hrvatske tvrtke planiraju povećati razinu ulaganja u istraživanje i razvoj

Vijesti

Natrag na Vijesti

Hrvatske tvrtke planiraju povećati razinu ulaganja u istraživanje i razvoj

Foto:

Zagreb, 7. lipnja 2016. – Prema četvrtom „Izvještaju o aktivnostima istraživanja i razvoja“ [1], kojeg je objavila konzultantsko-revizorska tvrtka Deloitte, nastavlja se trend od prethodne dvije godine te većina tvrtki planira povećati razinu ulaganja u istraživanje i razvoj u budućem razdoblju.

Deloitteov Izvještaj pokazuje da je u protekloj godini u Hrvatskoj nastavljen trend povećanja ulaganja u sektoru istraživanja i razvoja (I&R).

U ovogodišnjem izvještaju 30% tvrtki je odgovorilo da troši više od 10% prihoda, što je nešto više od nalaza prošlogodišnjeg ispitivanja kada je 21% tvrtki ulagalo više od 10% prihoda.“ navodi Sonja Ifković, direktorica u Deloitteu zadužena za istraživanje i razvoj te nastavlja: „Također, u istraživanju je samo 3% ispitanika odgovorilo kako ne zna koliko je uložilo u I&R, dok je prošle godine to bilo 13%, stoga se čini da hrvatske tvrtke imaju sve manje nedoumica s definiranjem I&R aktivnosti.“

Europska komisija Hrvatskoj je odobrila ključni dokument za I&R, Strategiju pametne specijalizacije (S3) koja je preduvjet za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Hrvatskoj je na raspolaganju 665 milijuna eura (za privatni i javni sektor) za jačanje gospodarstva primjenom I&R. Međutim, natječaji za bespovratna sredstva EU konstantno su bili odgađani kroz 2015. i prvu polovicu 2016. Ove odgode rezultirale su usporenom razvoju hrvatskog gospodarstva kao i onemogućavanju investicijskih projekata u istraživanje, razvoj i inovacije.

Također, istraživačko-razvojna porezna olakšica (umanjenje stope poreza na dobit) Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta je ukinuta početkom 2015. godine, a ponovno uvođenje iste ili slične potpore prema našem saznanju nije u planu.

U 2015. godini hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju su bile potpore HAMAG-BICRO za I&R i potpore centralno financirane iz EU, poput Horizona 2020.

„Istraživanjem se htjelo istražiti kojim mjerama se štiti intelektualni kapital i know-how hrvatskih tvrtki, a rezultati su slični onima iz prošlogodišnjeg istraživanja. Već drugu godinu za redom po rezultatima istraživanja, 75% tvrtki u Hrvatskoj se štiti politikom tajnosti tvrtke, tj. poslovnom tajnom“ ističe Sonja Ifković.

Vanjski čimbenici koji najviše utječu na povećanje ulaganja, gotovo su identični nalazima od prošle godine. Zahtjeva se dostupnost više vrsta potpora, više novčanih potpora, kao i dostupnost kvalificiranih istraživača.

Dio tvrtki koji koristi novčane potpore iznosi 33% što pokazuje trend povećanja onih koji koriste potpore s obzirom da je prema prošlogodišnjem istraživanju broj onih koji su koristili potpore bio 21%. Među tvrtkama koje koriste potpore, 77% koristi EU potpore Strukturnih i investicijskih fondova, a 38% tvrtki koristi potpore Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i 31% koristi EU potpore koje se dodjeljuju na centralnoj razini (npr. Horizon 2020 i Eurostars).

Ono što poduzetnici smatraju najvećim problemom postojećeg sustava potpora za istraživanje i razvoj (i u smislu bespovratnih novčanih potpora i u smislu poreznih olakšica) je identifikacija aktivnosti koje zadovoljavaju zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaje i olakšice za I&R, njih 30%. Dok 28 ispitanika smatra da su nejasno utvrđeni kriteriji za procjenjivanje poreznih olakšica i potpora. Nadalje, kao što je i očekivano, 58% ispitanika smatra da im je najpotrebnija podrška u smislu financijske potpore za I&R projekte.

„U usporedbi s nalazima rezultata od prošle godine, dolazi se do zaključka kako nema značajnih promjena između rezultata istraživanja iz 2015. i 2016.“ navodi Ana Buljan, viša savjetnica u Deloitteovom Odjelu poreznog savjetovanja te nastavlja: „Ovogodišnje istraživanje potvrđuje trend iz 2015. i 2014. te oslikava gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, u kojoj je napušten režim za poticanje I&R, a natječaji za EU potpore su još uvijek u pripremi što otežava daljnji razvoj aktivnosti I&R.“

Hrvatski poduzetnici i znanstvene istraživačke institucije trenutno pripremaju prijave za prvi EU natječaj za istraživanje i razvoj pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, vrijednog 100 milijuna eura, koji bi trebao pridonijeti promjenama rezultata Deloitteovog istraživanja za Hrvatsku u narednim godinama.

[1] U istraživanju, koje je provedeno tijekom prve polovice 2016. godine, sudjelovalo je 400 tvrtki iz Češke, Estonije, Hrvatske, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Slovačke.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!