HAKOM u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti organizirao četvrti okrugli stol dionika tržišta poštanskih usluga

Vijesti

Natrag na Vijesti

HAKOM u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti organizirao četvrti okrugli stol dionika tržišta poštanskih usluga

Foto:

ZAGREB, 22. veljače 2016. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, organizirala je četvrti okrugli stol dionika tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, koji je održan ovog ponedjeljka u Zagrebu. Nastavkom organiziranja okruglih stolova, ovog puta i uz sudjelovanje predstavnika akademske zajednice te društva za zaštitu potrošača, HAKOM dodatno potiče dobru poslovnu praksu međusobnog interaktivnog komuniciranja dionika tržišta poštanskih usluga u RH. Posebni naglasak okruglog stola bio je na temama od zajedničkog interesa svih dionika, među kojima se ističu aktualne teme vezane uz e-trgovinu, zaštitu korisnika poštanskih usluga te prisutne trendove na tržištu poštanskih usluga.

Na četvrtom okruglom stolu održan je čitav niz prezentacija pa je tako o razvoju tržišta poštanskih usluga u RH u razdoblju od 1991. do 2015. govorio mr. sc. Andrej Sardelić, rukovoditelj Odjela poštanskih usluga u HAKOM-u. Doprinos kroz izlaganje na temu ˝E-trgovina i novi izazovi za davatelje poštanskih usluga˝ dao je dr. sc. Marijan Bolarić, član Vijeća HAKOM-a, a prezentaciju na temu ˝Zaštita prava korisnika poštanskih usluga u RH˝ održala je HAKOM-ova stručnjakinja za pravne poslove, Ana Šubat Perković, dipl. iur.

Prezentaciju na temu ˝Implementacija zaštite korisnika u skladu sa zakonskim okvirom˝ održala je dr. sc. Estera Rakić iz HP-Hrvatske pošte d.d. (HP), dok su prezentacije iskustava u području e-trgovine održali Branka Oluić iz tvrtke E-kupi i Tomislav Vrankić iz HP-a. Strategiju razvoja tržišta poštanskih usluga RH do 2020. predstavio je prof. dr. sc. Zvonko Kavran s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Okrugli stolovi s dionicima tržišta u nadležnosti HAKOM-a daljnji su korak u unaprjeđenju regulacije tržišta, prvenstveno promicanja regulatorne predvidljivosti kroz zajednički dijalog i raspravu o temama od trenutnog interesa.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!