Znatno povećanje korištenja mobilnih usluga hrvatskih korisnika u inozemstvu

Vijesti

Natrag na Vijesti

Znatno povećanje korištenja mobilnih usluga hrvatskih korisnika u inozemstvu

Foto:

ZAGREB, 11. lipnja 2018. – Prvo tromjesečje 2018., razdoblje kada hrvatski građani tradicionalno masovno odlaze na zimovanja u inozemstvo, donijelo je značajan rast korištenja mobilnih usluga u roamingu. Tako je korištenje interneta u roamingu u EU raslo preko dvadeset puta, a trajanje razgovora bilo je gotovo 5 puta dulje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Najmanji rast ostvarila je usluga SMS-a s 32 % više poslanih poruka. Podsjetimo se, Uredba „u roamingu kao kod kuće“ je stupila na snagu 15. lipnja prošle godine i nije se primjenjivala tijekom prvog tromjesečja, pa je rast prometa izravan učinak stupanja na snagu Uredbe.

Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži dosegao je gotovo 1,1 milijun i rastao je malo manje od 4 % na godišnjoj razini. Broj priključaka na tehnologiji s bakrenim paricama neprestano pada, a zamjenjuju ih usluge na svjetlovodu, brzim kabelskim mrežama ili ostalim tehnologijama pristupa. Govorna usluga u nepokretnim mrežama tradicionalno je u padu i sve se manje koristi.

U pokretnim mrežama hrvatskih operatora na godišnjoj razini se bilježi pad prihoda od telefonskih usluga i blagi pad broja korisnika, ali očekivano raste prihod od pristupa internetu, kao i broja korisnika koji na ovaj način pristupaju internetu. Trajanje razgovora je uz malen rast slično kao i 2017., a broj SMS i MMS poruka je pao za preko 12, odnosno 7 %. Njih uspješno zamjenjuju poruke koje se šalju raznim internetskim aplikacijama. Internetski promet putem pokretnih mreža raste eksponencijalno već dulje vrijeme, a svake godine je veći za otprilike 50 %.

Korisnici i dalje biraju pakete u kojima kombiniraju usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži (tzv. 4D pakete usluga koji uključuju javnu govornu uslugu u pokretnoj i nepokretnoj mreži, uslugu pružanja TV sadržaja i pristupa internetu). Broj takvih korisnika rastao je 9% u odnosu na zadnja tri mjeseca prošle godine. Usluge komunikacije među uređajima i strojevima, tzv. M2M (machine-to-machine) usluge, poput komunikacije za alarmne sustave, bankomate, daljinski nadzor uređaja i slično, stalno rastu. Godišnji rast M2M usluga iznosi 30 %.

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!