Dva od tri voditelja nabave smatraju da je njihova uočljivost, izvan najužeg kruga dobavljača, slaba ili nikakva

Vijesti

Natrag na Vijesti

Dva od tri voditelja nabave smatraju da je njihova uočljivost, izvan najužeg kruga dobavljača, slaba ili nikakva

Foto:

Zagreb, 20. travnja 2018. godine – Deloitteovo godišnje globalno Istraživanje stavova voditelja lanca nabave pokazalo je kako čak 65% ispitanika smatra kako je njihova uočljivost, izvan najužeg kruga dobavljača, slaba ili nikakva. Iako je uočljivost organizacije nabave iznimno bitna za ispunjavanje regulatornih zahtjeva i upravljanje rizicima, trenutno svega 6% voditelja nabave smatra da im je nabavni lanac u potpunosti transparentan.

Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner u Odjelu poslovnog savjetovanja Deloittea, objašnjava: „Otkriće kako 2 od 3 voditelja nabave smatra da su uočljivi samo najužem krugu dobavljača, istovremeno je i zabrinjavajuće i prilika. Nabava utječe na tvrtke iz različitih industrija, prvenstveno zbog ispunjavanja ciljeva profitabilnost, regulatornih zahtjeva i zahtjeva koje pred njih postavljaju načela društveno odgovornog poslovanja te zbog detektiranja i migracije rizika. Veća transparentnost određivanja cijena, lokacija dobavljača i ključnih međuovisnosti, mogu pomoći voditeljima nabave da daju veću vrijednost svojim tvrtkama i izbjegnu potencijalne regulatorne, reputacijske i operativne rizike.“

Upravljanje rizikom predstavlja prioritet za 54% voditelja nabave. Osim toga, trećina ispitanika je, kao značajne čimbenike rizika, navela nesigurnost tržišta burzovnih roba te ishoda trgovačkih pregovora, poput EU-SAD, Brexita i NAFTA-e. S druge strane, globalni makroekonomski faktori kao čimbenici rizika, izgubili su na značaju u odnosnu na prethodno istraživanje.

Kako procjene rizika padaju, a u većini regija dolazi i do smanjenja pritiska inflacije, voditelji nabave počinju se više fokusirati na inovacije. U tom smislu, 58% ispitanika navodi da će im među prioritetima za 2018. godinu biti uvođenje novih proizvoda i usluga ili širenje na nova tržišta, dok će petina ispitanika širiti poslovanje akvizicijama.

Općenito, smanjenje troškova (78%), razvoj novih proizvoda ili tržišta (58%) i upravljanje rizikom (54%) i u ovoj godini ostaju u fokusu voditelja nabave.

Bazianec nastavlja: „Blago poboljšanje ekonomskog sentimenta nije promijenilo ukupnu spremnost tvrtki da preuzmu dodatni rizik. Kao i uvijek, rizik ostaje, od Brexita u Europi, preko protekcionizma SAD-a do kreditnih i kriptovalutnih balona. Pozitivan tržišni sentiment pruža mogućnost voditeljima nabave da dosegnu višu vrijednost kroz inovacije usmjerene na rast te kroz suradnju dobavljača, dok istodobno nastavljaju smanjivati troškove i upravljati rizikom.“

Iako voditelji nabave pokazuju interes za inovacije, digitalne tehnologije usvajaju jako sporo. Čak 17% ih nema digitalnu strategiju nabave, a manje od trećine onih koji su je usvojili vjeruje da će ona organizaciji nabave olakšati ostvarenje ciljeva.

Zaposlenici su trenutno kamen spoticanja digitalne transformacije u odjelima nabave. Ukupno, 51% ispitanika ne vjeruje da njihovi postojeći zaposlenici imaju zadovoljavajuću razinu znanja i vještina potrebnih za ostvarivanje ciljeva iz digitalne strategije, dok ih je svega tri posto navelo da su zadovoljni kompetencijama svojih članova tima.

Unatoč tome, ulaganja u edukaciju bilježe pad, a 72% voditelja nabave ističe kako su u edukaciju zaposlenika uložili manje od dva posto budžeta nabave, dok je u prošloj godini njihov udio bio manji te je iznosio 68%. U skladu s navedenim, svega 16% ispitanika je osiguralo svojim zaposlenicima edukaciju s područja digitalnih tehnologija.

Tijekom prošle godine, došlo je do smanjenja udjela ispitanika koji smatraju da će tehnologija, osim robotike, utjecati na sve aspekte poslovanja.

Bazianec zaključuje: „Kako bismo vidjeli stvarni učinak digitalne transformacije i koristi koje ona donosi, voditelji nabave moraju redefinirati svoje nabavne i digitalne strategije, kako bi postale usmjerene na aktivnosti, agilne i mjerljive. Vodstvo je ključ uspjeha, a sami bi lideri morali biti više disruptivni, inovativni i usmjereni na digitalizaciju.“

Natrag

Komentari (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!